Kulicki Kancelaria – obsługa prawna związana z własnością intelektualną

własność intelektualna

 

Własność intelektualna, prawo własności przemysłowej, prawo autorskie to kolejne dziedziny należące do naszych specjalizacji.

 

Własność intelektualna – usługi, które świadczymy w tym zakresie:

 

  1. przeprowadzanie badania prawnego dotyczącego zdolności rejestrowej znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych, 
  2. przygotowywanie zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP oraz Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej,
  3. doradztwo w zakresie prawa autorskiego,
  4. doradztwo w zakresie prawa własności przemysłowej,
  5. przygotowywanie umów z zakresu własności intelektualnej: umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych, umowy licencji, umowy transferu technologii,
  6. analizy umów z zakresu własności intelektualnej.

 

 

Tu dzielimy się wiedzą o własności intelektualnej w IT:

https://umowywit.pl/przeniesienie-autorskich-praw-majatkowych-w-umowie-it/