Kulicki Kancelaria – obsługa prawna dla rynku venture capital

umowy inwestycyjne

Nasza Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej procesów inwestycyjnych dotyczących podmiotów działających na rynku internetowym i technologicznym. Rynek venture capital znamy zarówno ze strony inwestorów (funduszy VC i aniołów biznesu), jak i firm szukających zewnętrznego finansowania.

Venture capital, private equity - usługi prawne, które wchodzą w skład naszej oferty

 

  1. przygotowanie umowy o zachowaniu poufności (NDA),
  2. przygotowanie i negocjacje listów intencyjnych (term sheet),
  3. przeprowadzanie badań due diligence,
  4. przygotowanie i negocjacje umów inwestycyjnych,
  5. przygotowywanie umów spółek,
  6. opracowywanie struktur prawnych transakcji,
  7. obsługa prawna funduszy VC oraz inwestorów prywatnych,
  8. reprezentowanie funduszy VC przed Komisją Nadzoru Finansowego w zakresie rejestracji Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (ASI).