Kulicki Kancelaria – Prawnik startupów, obsługa prawna

startup

Obsługa startupów to jedna z trzech podstawowych specjalizacji naszej Kancelarii. Swoją działalność rozpoczęliśmy w latach gdy słowo "startup" dopiero wchodziło na rynek polski. Mieliśmy okazję doradzać ponad 250 podmiotom, które działają na rynku internetowych oraz nowych technologii.

 

Towarzyszymy przedsiębiorcom na każdym etapie ich rozwoju, od regulacji relacji pomiędzy przyszłymi wspólnikami, przez wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej i rejestrację spółki, zabezpieczenie własności intelektualnej po doradztwo prawne podczas bieżącej działalności oraz reprezentowanie podczas negocjacji warunków inwestycji z funduszami venture capital lub inwestorami prywatnymi.

 

 

W ramach specjalizacji świadczymy następujące usługi prawne dla startupów:

  1. przygotowanie umowy wspólników (founders' agreement),
  2. wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
  3. rejestracja spółek oraz obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego,
  4. przygotowanie i analiza umów podczas bieżącej działalności,
  5. zabezpieczenie własności intelektualnej (m.in. zgłoszenia znaków towarowych i wynalazków do Urzędu Patentowego RP),
  6. przygotowywanie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych,
  7. reprezentowanie podczas negocjacji warunków inwestycji z funduszami VC oraz aniołami biznesu,
  8. analiza umów inwestycyjnych.