Kulicki Kancelaria – obsługa prawna firm z branży mediów

software house

Doradztwo prawne dla software house'ów należy do kluczowych specjalizacji naszej Kancelarii. Od początku prowadzenia działalności pomogliśmy ponad 250 firmom z branży IT, z czego znaczną liczbę stanowią software house'y oraz programiści freelancerzy. Świadcząc nasze usługi pomagamy wykonawcom projektów IT w odpowiednim zabezpieczeniu ich interesów poprzez negocjację warunków współpracy, przygotowanie oraz analizę umów oraz prowadzenie sporów sądowych.

W ramach specjalizacji świadczymy następujące usługi prawne dla software house'ów:

 1. Obsługa kontraktowa, w ty, przygotowywanie dokumentów takich jak:
 • umowa wdrożeniowa,
 • umowa dotycząca rozwoju oprogramowania,
 • umowa dotycząca usług utrzymania (service level agreement),
 • umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych,
 • umowa licencyjna,
 • umowy z podwykonawcami.

 2. Reprezentowanie podczas negocjacji warunków umów z klientami software house'u.

 3. Dochodzenie należności z tytułu niezapłaconego wynagrodzenia w imieniu software house'u:

 • postępowanie przedsądowe – wezwanie do zapłaty,
 • reprezentowanie podczas negocjacji lub mediacji,
 • reprezentacja sądowa – przygotowanie pozwu o zapłatę,
 • reprezentacja w toku postępowania egzekucyjnego.

 4. Prowadzenie sporów sądowych z zamawiającymi.

 5. Doradztwo podatkowe w zakresie ulgi B+R dla branży IT.

Tu dzielimy się wiedzą o umowach IT w software house'ach: