Kulicki Kancelaria – doradztwo prawne z zakresu RODO

dane osobowe [RODO]

Prawo ochrony danych osobowych to jedna z głównych specjalizacji naszej Kancelarii. Regulacje prawa o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza przepisy nakładane przez RODO, wymagają od przedsiębiorców szczególnego zabezpieczenia danych osobowych i wdrożenia polityki prywatności.

Prawo ochrony danych osobowych – zakres usług:

 

  1. wdrożenia prawne procedur wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO/GDPR),
  2. audyty prawne z zakresu ochrony danych osobowych,
  3. przygotowywanie mapy procesów przetwarzania danych osobowych,
  4. przygotowywanie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych,
  5. audyt prawny platform internetowych pod kątem wymogów związanych z ochroną danych osobowych,
  6. outsourcing funkcji inspektora danych osobowych,
  7. audyt i aktualizacja sposobów zabezpieczania danych, w tym systemów informatycznych (we współpracy z partnerem technologicznym),
  8. przeprowadzanie szkoleń.